Polsko-niemiecka sesja historyczna: Kostrzyn - twierdza, ludzie, kultura. Ścieżkami historii Historische Tagung: Küstrin - Festung, Menschen, Kultur. Auf den Spuren der Geschichte
(Kostrzyńskie Centrum Kultury - Küstriner Kulturzentrum) 27.08.2005
Organizatorem sesji było Stowarzyszenie Regionalistów "Środkowe Nadodrze"

==powiększenie obrazka==

Janusz Czech przedstawia w zastępstwie Dariusza Piaska wykład "Szlak krzyżowców. Kostrzyn nad Odrą - Choszczno - Chojnice - Malbork - Królewiec" (Historische Straße der Kreuzritter. Kostrzyn/Küstrin a.Oder - Arnswalde/Choszczno - Konitz/Chojnice - Marienburg/Malbork - Königsberg/Królewiec)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Dr. Felix Biermann (po lewej) z Moritz-Arndt-Universität Greifswald i Ralf Gebuhr (po prawej) z Technische Universität Cottbus: "Szańce polowe okresu baroku w brandenburskim dorzeczu Odry" (Feldschanzen der Barockzeit im brandenburgischen Oderraum)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Dr Krzysztof Walczak (Kalisz): "Masoni w Kostrzynie czyli o tradycjach wolnomularstwa kostrzyńskiego" (Freimaurer in Küstrin, d.h. über die Traditionen des Küstriner Freimaurertums)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Grzegorz Podruczny (Wrocław): "Źródła do historii twierdzy Kostrzyn w archiwum Service Historique des Armee de Terre w Vincennes" (Quellen zur Geschichte der Festung Küstrin im Archiv Service Historique des Armee de Terre in Vincennes)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Ernst Ludwig von Aster: "Poszukiwanie śladów na wschodzie Europy" (Spurensuche im Osten Europas)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszeni goście (Przerwa na kawę Kaffeepause)

==powiększenie obrazka====powiększenie obrazka==

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Dr Maciej Michalski (Poznań): "Przestrzeń wokół Kostrzyna oczami turysty-historyka" (Raum um Küstrin in Augen eines Touristen-Historikers)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Renata Ochwat (Gorzów Wlkp.): Otwarte drzwi, czyli luźne uwagi o "Dialogu Loci" (Offene Tür, d.h. lose Bemerkungen zum "Dialog loci")

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Rudolf Dawidowski: "Towarzystwo Historii Kostrzyna" (Der Verein für die Geschichte Küstrins e. V.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Gabriela Balcerzak: "Krajobraz kultury miasta Kostrzyn n/O około roku 2000 wobec przemian sfery przemysłowej"
(Die Kulturlandschaft der Stadt Küstrin a.O. um 2000 angesichts der Umwandlungen
in der Industriesphäre.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Sprzedaż publikacji regionalnych przy bastionie "Filip"
na kostrzyńskim Starym Mieście.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare Miasto (Die Altstadt Küstrin)
Józef Piątkowski: Wycieczka historyczna po Starym Mieście.
(Führungen in der Altstadt)

==powiększenie obrazka====powiększenie obrazka====powiększenie obrazka==

------------------------------------------------------------------------------------------------
Przygotowane referaty dotyczące dziejów twierdzy Kostrzyn zostały opublikowane w dzień sesji: B. Mykietów, K. Sanocka, M. Tureczek (red.), "Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura". (Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Festung - Menschen - Kultur) proszę kliknąć...