18.06.2009 Muzeum w Międzyrzeczu

 

Nasze stowarzyszenie, jak co roku, wspólnie z międzyrzeckim muzeum zorganizowało sesję historyczną dotyczącą przeszłości Międzyrzecza i okolic. Na sesji zostaną przedstawiono następujące referaty:

 

Agnieszka Indycka

 

Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska 48 w Międzyrzeczu - wyniki badań ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na terenie działki 283/3, ul. Wybudowanie, gmina Międzyrzecz w województwie lubuskim

 

Maksymilian Frąckowiak

 

Znaleziska monet z Międzyrzecza i okolic

Jakub Adamski

Architektura kościoła farnego p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie w kontekście hal z poligonalnym chórem zintegrowanym w Wielkopolsce

Ryszard Patorski

O niektórych elementach wystroju elewacji wschodniej kościoła św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu

 

Krzysztof Michałowicz

Fortyfikacje miejskie na pograniczu wielkopolsko-marchijskim. Wstęp do badań

 

Kamil Szpotkowski

 

Pożywienie ludności na zamku i w folwarku w Międzyrzeczu w XVI i XVII wieku

 

Andrzej Kirmiel

 

Żydzi w Brójcach

 

Robert Michalak

Linia kolejowa Międzyrzecz - Toporów

 

Robert Romuald Kufel

 

Polegli w czasie II wojny światowej, którzy zostali zapisani w katolickich księgach parafialnych w Międzyrzeczu (1939-1945)

 

Andrzej Chmielewski

 

Wkroczenie Armii Czerwonej do Międzyrzecza w 1945 roku we wspomnieniach kolejowego robotnika przymusowego Pawła Pośpiesznego

Łukasz Bednarczuk

Rysunki Alfa Kowalskiego w zbiorach Muzeum w Międzyrzeczu

 

Grzegorz Urbanek

 

Kilka uwag na temat obiektów bojowych Frontu Fortecznego Łuku Odry-Warty, zlokalizowanych w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty

 

Maksymilian Frąckowiak

 

Historia na drzewach zapisana. Przyczynek do poznania dziejów MRU na podstawie napisów zachowanych na bukach w pobliżu Chyciny

 

Daniel Koteluk, Stanisław Matusiak

 

Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Trzciel w latach 1995-2002

 

Marceli Tureczek

 

Muzeum w Międzyrzeczu. Postscriptum w dyskusji nad problematyką funkcjonowania muzealnictwa regionalnego

 

Wszystkie wystąpienia, w poszerzonej formie, zostały opublikowane w książce:

 

Mykietów B., Tureczek M. (red.), Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, tom VII, Międzyrzecz 2009, 185 str., format A4,

 

==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==