Członkowie naszego stowarzyszenia: dr Beata Halicka, dr Marceli Tureczek i Bogusław Mykietów biorą udział w polsko-niemieckim projekcie Institut fur angewandte Geschichte (Instytut Historii Stosowanej) Uniwersytetu Viadrina pt.: Terra Transoderana, Historischer Almanach für eine Region in der Mitte Europas. Trzydniowe warsztaty zorganizowane przez Institut fur angewandte Geschichte, które odbyły się we Frankfurcie nad Odrą (21-23.04.2006 r.) były okazją do opracowania wspólnej koncepcji "Almanachu - przewodnika po Nowej Marchii". Jednym z elementów warsztatów była wycieczka do Kostrzyna, Słońska, Chwarszczan i Ośna Lub.

==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==