Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M. "Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe w 1000-letniej historii Międzyrzecza / Das polnisch-deutsche Kulturerbe in der 1000-jahrigen Geschichte von Międzyrzecz / Polish-german cultural heritage in 1000-years history of Międzyrzecz"
(publikacja bezpłatna)
(nakład wyczerpany)
rok wydania: Międzyrzecz 2005
ilość stron: 60

spis treści>>>
Cena: 0,00 zł
PowrótDodajKoszyk