Tureczek M. "Brójce - zarys dziejów miasta 1428 - 1946"
(nakład wyczerpany)
rok wydania: 2003
ilość stron: 252
komentarz: pierwsza polska monografia Brójec - miejscowości na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej
spis treści>>>
Cena: 0,00 zł
PowrótDodajKoszyk